SHANDONG FUYANG BIO-TECH.CO. LTD

Shandong Fuyang Group, manufactuturer for chemical based on corn, please allow me to introduce company firstly:

1. Shandong Fuyang  is constituted of SHANDONG FUYANG BIO-TECH.CO.LTD & DEZHOU HUIYANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD &DEZHOU HEYANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

2. Shandong Fuyang Bio-Tech.Co.Ltd.(Parent company), main products: Sodium Gluconate & Erythritol & Allulose & Corn Starch


3. Dezhou Huiyang Biotechnology Co.,Ltd.(Subsidiary corporation): Glucono-Delta-Lactone & Trehalose & Gluconic Acid.

4. Dezhou Heyang Biotechnology Co.,Ltd.(Subsidiary corporation): Sodium Gluconate & Erythritol & Corn Starch pharmaceutical grade

Người liên hệ: Mr. Kira Zhao
Chức vụ:
Mobi: +86 17805451162
Điện thoại: 17805451162 - Fax:
Địa chỉ: Shandong Province, China
Quốc gia: China
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC