solder tip - solder station (Lead free)

Offer to Sell
Luxury Vietnam hien dang la mot trong nhung cong ty co kha nang canh tranh ve gia va dich vu tot nhat mien bac Viet nam.
Hien chung toi da va dang lam dai dien cho mot so hang lon cung cap cac san pham va giai phap cho nganh cong nghiep dien tu nhu: may han chi cac loai, giai phap bao goi va hoa chat.
Tham khao website: www.luxuryvietnam.com hoac www.vatgia.com, www.vinachemical.com de biet them chi tiet. Cac mat hang chung toi dang lam chuong trinh ho tro khach hang rat manh:
1. May han Hakko TQ: FX-936, 937, 951
2. May han Bakon TQ: BK-936, 937, 951,... (Chu yeu)
3. May han Quick, Goots...
Ngoai ra con cac mat hang keo dan linh kien cua Loctite, hoa chat tay rua IPA, Acetone, Toluence, M.E.K

Moi thong tin lien he:
Email :  pc.kien@luxuryvietnam.com.vn/ld.quan@luxuryvietnam.com.vn/luxuryvietnam@gmail.com
HP: 84 982 408 448
HP: 84 912 227 771
Tel: 84 4 6821 0545
Skype: lequan79 or thosan-ca
YH: chikien_phung
Người liên hệ: Mr. Phung Chi Kien
Chức vụ: Giam doc
Mobi: 84 982 408 448
Điện thoại: 84 4 6218 0545 - Fax: 84 4 6218 0547
Địa chỉ: Nam Trung Yen - Cau Giay - Ha noi
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC