Mui han va may han mien phi

Offer to Sell
Thiet lap he thong truyen may han BAKON san xuat mien phi 1 thang:
So luong may: 05
So luong mui han kem theo: 20
Chi lam thanh toan khi da su dung chinh thuc (Sau khi dat hang)

Chuong trinh duoc su ho tro tu chinh hang keo dai tu 01.11.2009 den het 31.03.2010
Người liên hệ: Mr. Phung Chi Kien
Chức vụ: Giam doc
Mobi: 84 982 408 448
Điện thoại: 84 4 6218 0545 - Fax: 84 4 6218 0547
Địa chỉ: Nam Trung Yen - Cau Giay - Ha noi
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC