Hóa chất Sơn - Công nghiệp

Offer to Sell
Hiện đang có sản phẩm:
Epoxy 128S và 128
Copper Sulfate 24.5% và 25% có tác nhân chống đóng vón- tơi, xốp
Chất đóng rắn cho sơn PU loại: 65% - 70% - 75%
Vaseline - Công nghiệp
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Viết Thắng
Chức vụ:
Mobi: 0982-110-789
Điện thoại: 0982-110-789 - Fax: 84.4.3624-9772
Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC