Nguyên liệu, phụ gia, hóa chất ngành chăn nuôi

Offer to Sell
CUNG CAP NGUYEN LIEU, PHU GIA, HOA CHAT NGANH CHAN NUOI, THU Y, THUY SAN, THUC PHAM, NONG NGHIEP

CUNG CAP NGUYEN LIEU, PHU GIA, HOA CHAT NGANH CHAN NUOI, THU Y, THUY SAN, THUC PHAM
Cong ty Truong Phu chuyen cung cap cac loai nguyen lieu, phu gia, hoa chat nganh chan nuoi, thu y, thuy san, thuc pham, nong nghiep. Tuna Soluble Extract Vitamin C 99% Vitamin C 35% (ben nhiet) Acid citric Dextrose Monohydrat Sodium Bicarbonate Povidone Iodine Huong lieu cac loai Tabet Sodium Percarbonate (Oxytagen) Granular Sodium Percarbonate TCCA Chlorine (Calcium Hypocholorite) Dinh duong Khoang Chat Carbonate Canci Zeolite Saponin Powder Yucca Liquid Yucca... Vui long lien he: A.Duc. DT 0913 898 494 Chan thanh cam on Quy Khach Hang.
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Đức
Chức vụ:
Mobi: 0913 898 494
Điện thoại: 08 3600 3043 - Fax: 08 38 31 31 21
Địa chỉ: 118/142 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC