Calcium hypochlorine Ca(OCL2), Chlorine

Offer to Sell
70%, 65% Trung Quoc, Nhat, , An do, 40kg/thung, 45kg/thung, 50kg/thung
Công ty: Hoa Chat
Người liên hệ: Ms. Trang
Chức vụ: Kinh Doanh
Mobi: 0909066716
Điện thoại: 0909066716 - Fax:
Địa chỉ: Tan Phu
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC