Cần mua hoá chất

Offer to Buy
Chúng tôi cần mua các loại sau polyclerner 5265B, FE305C, Metex M639, FE307, Silica Sand

Công ty: An Mi
Người liên hệ: Mr. trong
Chức vụ:
Mobi:
Điện thoại: 0779353333 - Fax:
Địa chỉ: Hung Yen
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC