DUNG MÔI, CS-12, TiO2, PVB Resins, Carbon Black GIÁ TỐT NGÀNH SƠN, MỰC IN, KEO DÁN

Offer to Sell
  
1333-86-4 Carbon Black MA100
13463-67-7 TiO2 R760
63148-65-2 Polyvinyl Butyral (PVB resin)
25265-77-4 CS-12 (~ Texanol)
111-76-2 BCS
111-15-9 CAC
123-42-2 DAA
108-65-6 PMA 99.5%
141-78-6 EAC
107-98-2 PM (PGME)
108-94-1 CYC (anone)
57-55-6 PGI
67-63-0 IPA
67-63-0/64-17-5 IPA tech (85% IPA + 15% Ethanol)
71-36-3 N-Butanol (NBA)
78-83-1 Iso-Butanol (IBA)
108-10-1 MIBK
110-19-0 IBAC
34590-94-8 DPM
29911-28-2 DPNB
108-83-8 DIBK
112-34-5 Butyl Carbitol
75-09-2 Methylene Chloride (MC)
71-23-8 NPA
109-60-4 NPAC
108-21-4 IPAC

Người liên hệ: Mr. Quách Hồ Hoàng Lợi
Chức vụ:
Mobi: 0933.978.924
Điện thoại: - Fax:
Địa chỉ: ICD Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Quốc gia: Vietnam
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC