Ecozen

Ecozen là công ty cung cấp các thiết bị và giải pháp về van, điều khiển qui trình, và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, lắp mới thiết bị trên đường ống. các giải pháp giáo dục và nghiêng cứu khác.
Người liên hệ: Mr. Hồ Viết Thuật
Chức vụ: nhân viên
Mobi: 0373 692 781
Điện thoại: - Fax:
Địa chỉ: Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC