Người liên hệ: Ms. linh
Chức vụ: nhân viên
Địa chỉ: NO.802XINGHE BUILDING BEIJING ROAD BEIHAI ,GUANGXI,CHINA
Quốc gia: China
Điện thoại: 86-779-2038929 - Mobi:

Sodium Humate (NaHm), Kali Humate (KHm)

Giá:  

Kinh chao Quy khach hang!

Cam on su quan tam toi chung toi.

Cong ty chung toi hien co the cung cap Sodium Humate (NaHm), Kali Humate (KHm) voi so luong lon va gia canh tranh.

Sodium Humate đã đạt được hiệu quả kinh tế lớn trong nhiều lĩnh vưc như lam phụ gia (chất tăng kết dính) trong ngành gom su,chất ổn định trong ngành nước công nghiệp, chất điều chỉnh trong ngành drilling mud,chất phụ gia trong ngành tuyển quặng, chất phụ gia thức ăn gia súc, chất phụ gia trong ngành thủy sản, chất điều chỉnh tăng trưởng cho cây trồng...
Tel: 0086-0779-2038929          
Fax: 0086-0779-2038737
Email: rd_linh@bhrede.com
      info@bhrede.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC