Người liên hệ: Ms. Renata yuan
Chức vụ: sales director
Địa chỉ: Xinxin Southern Road NO.179,Shuang Qiao River Originality Industrial Park,Tianjin City ,China
Quốc gia: China
Điện thoại: 86-316-2395611 - Mobi:

Calcium Carbide

Giá:  


National SrandardGB10665-89
                                                
  
INDEX
  
PREMIUM GRADE
  
FIRST GRADE
  
(SALABLE)SALABLE
  
L/KG≥
  
305
  
295
  
285
  
PH3%V/V
  
0.06
  
0.08
  
0.09
  
H2S %V/V
  
0.10
  
0.10
  
0.13


Our company standard
                                    
  
INDEX
  
PREMIUM GRADE40% (OF THE TOTAL)
  
FIRST GRADE55% (OF THE TOTAL)
  
SALABLE5%(OF THE TOTAL)
  
L/KG≥GAS YIELD
  
305
  
295
  
285
  
PH3 %V/V
  
0.05
  
0.06
  
0.08


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC