Người liên hệ: Mr. Dat
Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh
Địa chỉ: 284/25/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: 08 22366661 - Mobi: 0919119861

Hoá Chất tinh khiết Sharlau-TBN

Giá: Liên hệ


Hóa chất Scharlau – Tây Ban Nha là nhà sản xuất chuyên cung cấp những hóa chất với độ tinh khiết cao, đạt chuẩn quốc tế, giá thành cạnh tranh và được người tiêu dùng đánh giá cao.Hóa chất Scharlau đang từng bước tạo vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới với mạng lưới hoạt động rộng và sản phẩm đạt chất lượng cao. Các sản phẩm của Scharlau đã có mặt ở hơn 90 quốc gia khắp thế giới.Một số sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực như: Sắc ký (HPLC, LC-MS, GC,…), quang phổ, chuẩn độ, phương pháp Karl Fisher, …và đặc biệt là dòng hóa chất vi sinh,  các môi trường nuôi cấy vi sinh vật, vi khuẩn,…
1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade
1-Naphthol, synthesis grade
1-Pentane sulfonic acid, sodium salt, HPLC grade
2-Butanol, reagent grade
Acetone, reagent grade, ACS, ISO
Acetone, reagent grade, ACS, ISO, packed in UHDPE bottles
Acetonitrile, supragradient HPLC grade
Agar-Agar
Ammonium dihydrogen phosphate, reagent grade, ACS - NH4H2PO4
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate -  (NH4)6Mo7O24.4H2O
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO - (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O  - Muối Morh
Ammonium peroxodisulfate, extra pure - (NH4)2S2O8
Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO - BaCL2.2H2O
Brucine dihydrate, reagent grade
Buffered Peptone Water acc to Eu.Ph.
Calcium chloride dihydrate, powder, reagent grade, ACS - CaCL2.2H2O
Calcium lactate pentahydrate, extra pure, Ph Eur, USP, BP, E327
D(+)-Glucose anhydrous, reagent grade, ACS
di-Ammonium hydrogen phosphate, reagent grade, ACS (chai/500g) - (NH4)2HPO4
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, reagent grade, PhEur - Na2HPO4.2H2O
di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO
Egg's yolk sterile emulsion
Egg's yolk tellurite emulsion
Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar)
Eriochrome black T, C.I. 14645, indicator for metal titration
Ethanol absolute , Multisolvent® - C2H5OH
Ethylenediaminediaaceticacid, EDTA, disodium salt
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,01 mol/l (0,02 N)
Fuchsin basic, C.I. 42510, for microscopy
Glycerol, 99,5%, reagent grade, ACS
Hydrochlroic acid, 36.5-38%, ACS Basic - HCL basic
Immersion oil, for microscopy (Chai/100ml)
Iron(III) chloride hexahydrate, extra pure, Ph Eur - FeCL3
Isoamyl alcohol, extra pure
Isoamyl alcohol, reagent grade, ACS
L(+)-Tartaric acid, reagent grade, ACS, ISO
L-Cystein hydrochloride anhdydrous
Maleic anhydride, synthesis grade
Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS - MnSO4.H2O
Methyl red Voges Proskauer Broth (MRVP)
Murexide, indicator for metal titration
n-Hexane, 99%, HPLC Grade
Nutrient Agar
o-Phenanthroline monohydrate, redox indicator, reagent grade, ACS
ortho-Phosphoric acid, 85%, reagent grade, ACS, ISO - H3PO4
Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS
Plate count agar
Potassium carbonate, reagent grade, ACS, ISO - K2CO3
Potassium chromate, reagent grade, ACS - K2CrO4
Potassium dichromate, reagent grade, ACS - K2Cr2O7
Potassium hexacyanoferrate (II), reagent grade - K4Fe(CN)6
Potassium hexacyanoferrate (III), reagent grade - K3Fe(CN)6
Potassium hydrogen phthalate, reagent grade
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, extra pure, USP, FCC, E 337
Pyrogallol, synthesis grade
Safranine O, C.I. 50240, for microscopy (chai/10g)
Salicylic acid, extra pure, Ph Eur, USP, BP
Selenite Cystine Broth Base
Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, for flash chromatography (230 - 400 mesh ASTM)
Silver sulfate, reagent grade, ACS
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, reagent grade, ACS - NaH2PO4.H2O
Sodium hydrogen carbonate, reagent grade, ACS, ISO (Chai/500g) NaHCO3
Sodium iodide, extra pure - NaI
Sodium salicylate
Sodium sulfite, reagent grade, ACS - Na2SO3
Sulfamic acid, synthesis grade
TCBS Agar
tert-Butanol, reagent grade, PhEur, ACS
Thiourea, extra pure
Thymol blue, indicator, ACS
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, reagent grade
Triethylamine, reagent grade
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, buffer substance, reagent grade, ACS
TRIS-HCl, molecular biology grade
Tryptic Soy Agar (TSA)
Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Zinc chloride, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur - ZnCL2
Zinc sulfate heptahydrate, extra pure - ZnSO4.7H2O
Sulfuric acid, solution 0,05 mol/l (0,1 N) - H2SO4 0.1N
Ammonium thiocyanate 0.1N - NH4SCN 0.1N
Methyl orange, C.I. 13025, indicator , reagent grade, ACS
Hydroxylamine hydrochloride, reagent grade
Potassium nitrate, reagent grade, ACS, ISO - KNO3
Sodium hypochloride, solution 15%w/v - NaOCL
Sodium sulfate anhydrous, powder, extra pure, Ph Eur - Na2SO4
4-aminobenzen sunfoamid (Sulfanilamide)
EC Broth
Tryptone water (Pepton water)
Yeast Extract
Glycine, extra pure, Ph Eur, USP, BP
L-Glutamic acid, extra pure, PhEur, FCC
Sulfanilic acid, reagent grade, ACS
Carmine, C.I. 75470, for microscopy
Tin(II) chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO - SnCL2.2H2O
Hydrogen peroxide, 35%, reagent grade - H2O2
Manganese(II) chloride tetrahydrate, extra pure - MnCL2.4H2O
Maganese (II) sulfate monohydrate, reagent grade - MnSO4.7H2O
Mercury(II) acetate, reagent grade, ACS
D(+)-Saccharose, extra pure, Ph Eur, BP, NF
tri-Sodium citrate dihydrate, reagent grade, ACS, ISO
Sodium molybdate dihydrate, reagent grade, ACS
Sodium nitrate, reagent grade, ACS, ISO - NaNO3
Sodium nitroprusside dihydrate, reagent grade, ACS
Sodium tungstate dihydrate, reagent grade, ACS
Magnesium chloride hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO - MgCL2.6H2O
Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO - BaCL2.2H2O
Sodium disulfite, reagent grade, ACS - Na2S2O5
Magnesium oxide, extra pure, Ph Eur, USP - MgO
Sodium sulfate anhydrous, powder, extra pure, Ph Eur - Na2SO4
Methyl red, C.I. 13020, indicator
Methylene blue, C.I. 52015, for microscopy
Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO - NH4CL
Saboraud Dextrosado Agar
Sodium lauryl sulfate, 95%, extra pure
tryptose lauryl sulfate broth
Brilliant green bile 2% broth
Magnesium sulfate heptahydrate, reagent grade - MgSO4.7H2O
Sulfuric acid, 95-98%, ACS basic - H2SO4
B1 hydrochloride, Ph Eur, USP, BP, FCC
Silver sulfate, reagent grade, ACS - Ag2SO4
Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) - NaOH 0.1N
Dimethyl sulfoxide, reagent grade, ACS
Bromocresol green, indicator
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, synthesis grade, 500g, C15H24O (BHT)
2-Naphthol, synthesis grade,250g - C10H7OH
8-Hydroxyquinoline, synthesis grade, 250g - C9H7NO
Alizarin red S, C.I. 58005, reagent grade-chai 25g
Alizarin yellow GG, C.I. 14025, indicator-chai 10g
ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE – ALK(SO4)2.12H2O
Amido black 10 B, C.I. 20470, 25g -C22H14N6Na2O9S2
AMMONIUM CARBONATE - (NH4)2CO3
Ammonium thiocyanate, reagent grade, 500g - NH4SCN
BENZOIC ACID – C6H5COOH
BENZYL ALCOHOL
Brain Extract, 100g
Bromophenol blue, indicator, ACS-chai 5g
CALCIUM SULPHATE - CaSO4
CHÌ NITRATE - Pb(NO3)2
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, reagent grade-chai 100g - CoSO4
COOMASIE BRILLIANT BLUE
Cresol red, indicator-chai 5g
Dimethyl Glyoxim (100g)
DI-POTASSIUM OXALATE – K2C2O4
E. COLI DIRECT AGAR (ECD)
Eosin methylene-blue, according to May-Grünwald-chai 25g
Eosin yellowish, C.I. 45380, for microscopy
Ethylene glycol, extra pure, packed in UHDPE bottles-chai 2.5L
Fluorescein sodium, C.I. 45350, extra pure-chai 25g
Fuchsin acid, C.I. 42685, for microscopy
Gelatine powder, for analysis and bacteriology-chai 250g
Gentian violet, C.I. 42535+42555-chai 25g
Heart Extract, 100g
HEMOGLOBINE
Imidazole, synthesis grade,250g - C3H4N2
Indigo carmine, C.I. 73015, extra pure-chai 10g
Kliger IrON Agar (KIA), chai 500g
Lactose 1-Hydrat
L-Arginine, extra pure,100g - C6H14N4O2
LEAD (II) ACETATE – Pb(CH3COO)2.3H2O
L-Methionine, extra pure, 25g, C5H11NO2S
MALACHITE GREEN OXALATE
Maltose powder
Mannitol Salt Agar (Chapman Agar), chai 100g
Meat extrate, 100g
Methyl green, C.I. 42585, for microscopy-chai 5g
Methyl red Voges Proskauer Broth (MRVP)
Methyl violet, C.I. 42535, for microscopy-chai 25g
m-NITROPHENOL
Neutral red, C.I. 50040, for microscopy-chai 10g
Nicotinic acid, extra pure, Ph Eur, USP -chai 1kg
Orange I, C.I. 14600, for microscopy and indicator-chai 25g
Phenol red, indicator, ACS
POTASSIUM BROMIDE - KBr - PA
Potassium bromide, synthesis grade,500g - KBr
POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE - KHCO3
Rappaport Vassiliadis Broth, chai 100g
Reinforced differential clostridial (RDM), chai 100g
Sabouraud Chloramphenicol Agar, chai 100g
Selenite Cystine Broth Base
SF Medium, chai 500g-
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate,100g- NaSCSN(C2H5)2.3H2O
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, reagent grade - NaH2PO4.2H2O
Sudan Black B, C.I. 26150, for microscopy
Thioglycollate Fluid Medium (Eur. Pharm., USP, FDA), chai 100g
Thymolphthalein, indicator, reagent grade, ACS-chai 5g
Toluene, Multisolvent®-chai 1L, HPLC
Vitamin B6 hydrochloride, 10g, C8H11NO3.HCl
Hexamethylentetramin
Tryptic soy agar (TSA)
Dichloran Glycerin Selec. A. (DG18 Agar)
Dichloran Rose Bengal Chloram. Agar
Lactose broth
Legionella BCYE Growth Supplement
Glycine, extra pure
Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS
di-Ammonium oxalate monohydrate, reagent grade
4-Dimethylamino benzaldehyde, synthesis grade
Silicagel 60,0,06 - 0,2mm, for column gromatography
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, reagent grade, ACS, ISO - (NH4)2Fe(SO4)3.12H2O
Magnesium sulfate heptahydrate, reagent grade - MgSO4.7H2O
Eriochrome black T, C.I.14645
Potassium chloride, reagent grade - KCL
Potassium peroxodisulfate, extra pure - K2S2O8
Potassium sulfate, reagent grade, ACS - K2SO4
Potassium iodate, reagent grade, ACS - KIO3
Safranine O, C.I. 50240, for microscopy (chai/10g)
Sodium carbonate anhydrous, reagent grade - Na2CO3
Sodium thiosulfate pentahydrate, r.g. - Na2S2O3.5H2O
Selenite Cystine Broth Base
Formic acid, 98 - 100%, reagent grade, ACS, ISO
2-Propanol, analytical grade, ACS, USP, Ph Eur
Ammonia 25%, reagent grade, ACS
Benzene, reagent grade, ACS, ISO
Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade - CaCL2 khan
Copper(II) sulfate pentahydrate, reagent grade, ACS, ISO - CuSO4.5H2O
Ethanol absolute, analytical grade, ACS
Petroleum ether, analytical grade, ACS, USP, boiling range 40 - 60 °C
Mercury(II) chloride, reagent grade, ACS, ISO - HgCL2
Mercury(II) sulfate, reagent grade, ACS - HgSO4
Methanol HPLC Basic
Methanol HPLC Basic
Potassium dihydrogen phosphate, reagent grade, ACS, ISO - KH2PO4 (chai/500g)
Potassium ioddate, reagent grade, ACS - KIO3
Nessler reagent
Nessler reagent
Sodium thiosulfate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) Na2S2O3 0.1N
Tween 20
Tween® 80, synthesis grade
Vitamin B1 hydrochloride, Ph Eur, USP, BP, FCC
Ethanol absolute, analytical grade, ACS
Acetic acid glacial, analytical grade, ACS, Ph Eur, USP
Acetic anhydride, reagent grade, ACS, ISO
SODIUM HYDROXIDE BASIC - NaOH
PETROLEUM ETHER 40/60
Nitric Acid, min. 65%, reagent grade, ISO, Ph Eur, for determinations with dithizone - HNO3
Sodium azide, extra pure - NaN3
Boric acid, reagent grade, ACS, ISO
L(+)-Ascorbic acid, reagent grade, ACS, ISO
Acetone, Multisolvent® HPLC
Acetone, HPLC BASIC.
Sodium disulfite, reagent grade, ACS - Na2S2O5
2-Propanol, ACS BASIC.
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, reagent grade, ACS - K2HPO4
Buffer solution pH = 4 (Potassium hydrogen phthalate)
Buffer solution pH = 7 (Potassium dihydrogen phosphate/di-Sodium hydrogen phosphate)
Buffer solution pH = 10 (Sodium carbonate/Sodium hydrogen carbonate)
Sodium sulfate anhydrous, powder, extra pure - Na2SO4
Potassium chromate, reagent grade, ACS
Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N), BASIC - NaOH 0.1N
Sodium nitrite, reagent grade, ACS - NaNO2
Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1 N) - HCL 1N
Hydrochloric acid, solution 0,1 mol/l (0,1 N) - HCL 0.1N
Silver nitrate, reagent grade, ACS, ISO - AgNO3
Potassium permanganate, reagent grade - KMnO4
Citric acid monohydrate, reagent grade
Acetonitrile, gradient HPLC, Basic
Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1 N) - HCL 1N
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,1 mol/l (0,2 N)
1-Heptane sulfonic acid, sodium salt
Trichloroacetic acid, reagent grade, ACS
Agar agar
Starch, soluble, synthesis grade
Ammonia, solution 25%, reagent grade - NH3 25%
Ammonium acetate, reagent grade, ACS
Ammonium chloride - NH4CL
Ammonium thiocyanate, solution 0,1 mol/l
Acetic anhydride, reagent grade, ACS, ISO
N,N-Dimethylacetamide, synthesis grade
N,N-Dimethylacetamide, synthesis grade
Phenol, crystallized, reagent grade, ACS
Phenolphthalein, indicator, ACS
n-Heptan 99%
Mercury Iodine - HgI2
Methanol, analytical grade, ACS
Methanol ACS Basic
Sodium acetate trihydrate, reagent grade
tri-Sodium citrate dihydrate, reagent grade, ACS, ISO
Sodium lauryl sulfat
Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N), BASIC - NaOH 0.1N
Sodium hydroxide, solution 1 mol/l (1 N) - NaOH 1N
Sodium sulfite, reagent grade, ACS - Na2SO3
Thiourea, extra pure
Tween® 20, synthesis grade
Crystal violet, C.I. 42555, indicator
Iodine

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC