Người liên hệ: Ms. Phạm Châu Quỳnh Chi
Chức vụ: Quản Lý Kinh Doanh
Địa chỉ: 232 Tổ 3 ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: 0723.768.183 - Mobi: 0937.109.628

Cyclohexanone-CYC 190 kgs/dr Taiwan

Giá: 37000

Cyclohexanone-CYC     190 kgs/dr         Taiwan
Di methyl Formamide-DMF     190 kgs/dr.      China
Diethanolamine - DEA     220 kgs/dr.        Thailand
Isophorone (A 783)     195 kgs/dr.     India / pháp
Methoxy propanol-PM     190kgs/dr.      Taiwan / Japan
Dung môi S 97     140kgs/dr     Thailand
Methylene Chloride- MC     250kgs/dr     China
Mono Ethylene Glycol- MEG     225 kgs/dr.     Thailand/ indo
Monoethanolamine-MEA     210 kgs/dr.      Thailand
N-Hexane     138 kgs/dr.      Sing/ thailand
Propylene Glycol (PG-CN)     215 kgs/dr.     Shell/ China
Styrene monomer-SM     180kg/dr     Taiwan/ singapore
Whitespirit  (bồn/phuy) (T-Sol/ SP sol)     154kgs/dr.     VN
Trichloroethylene- TCE     290 kgs/dr.      Japan
Triethanolamine- TEA     220 kgs/dr.      Thailand
DIBK- Di Iso Butyl Ketone     168kgs/dr     USA/Japan
Iso Butyl Acetate     180kg/dr     Taiwan
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC