Người liên hệ: Ms. Thanh Danh
Chức vụ: Sale Manager
Địa chỉ: 11A Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: 0964049855 - Mobi: 0964049855

Hóa chất Merck, Môi trường Vi sinh Merck_Hàng có sẵn

Giá: Liên hệ : 096.4049.855

  
1051100100 Potassium hexahydroxo-antimonate (V) Có sẵn
1005700500 Di-phosphorus pentoxide - Merck (Chai 500g) Có sẵn
8187180100 Vanillin for synthesis - Merck (Chai 100g) Có sẵn
1079980025 (SPADNS)1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt Có sẵn
22767-50-6 1-heptanesulphonic acid sodium salt Có sẵn
8068620100 1-Naphthylacetic acid Có sẵn
1083800010 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride Có sẵn
8208510100 2,7 Naphthalenediol Có sẵn
8009450500 2-chloroethanol Có sẵn
1081800025 2-Thiobarbituric aicd Có sẵn
8045370250 3-Hydroxybenzoic acid Có sẵn
1000631000 Acetic acid (glacial) 100 % Có sẵn
1000632500 Acetic acid (glacial) 100 % Có sẵn
8219440500 Alkylbenzyldimethylammonium chloride Có sẵn
1011450500 Ammonium chloride Có sẵn
1037621000 Ammonium iron (III) citrate Có sẵn
1099000001 Ammonium thiocyanate 0.1 M Có sẵn
1012171000 Amomonium sulfate Có sẵn
1011160500 Amonium acetate Có sẵn
1323710001 Anaerotest® for microbiology Có sẵn
1052690500 Antibiotic agar no.11 Có sẵn
1098750010 Bacillus Cereus Có sẵn
1017191000 Barium chloride dihydrate Có sẵn
1017190500 Barium chloride dihydrate Có sẵn
8021910250 Benzamide Có sẵn
1104930500 BHI (Brain Heart Infusion) broth Có sẵn
1001650500 Boric acid Có sẵn
1054540500 BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth Có sẵn
1081210025 Bromocresol greem Có sẵn
1081210001 Bromocresol greem Có sẵn
1098920001 Buffer concentrate 12.0 Có sẵn
1094351000 Buffer solution pH 4.00 Có sẵn
1072280500 Buffered  peptone water Có sẵn
1020040250 Cadmium Có sẵn
1020030500 Cadmium acetate dihydrate Có sẵn
1024260250 Chloramine T Tri hytrate Có sẵn
1024980025 Chromotropic Acid Disodium Salt Dihydrat Có sẵn
1104260500 Coliform Có sẵn
1880051000 CombiTitrant 5 Có sẵn
1027901000 Copper (II) sulfate pentahydrate Có sẵn
1040070250 D (-)-Fructose Có sẵn
1083371000 D (+)-Glucose anhydrous Có sẵn
1040740500 D(+)-Glucose monohydrate (Chai 500g) Có sẵn
1028940500 DEOXYCHOLATE Lactose Agar Có sẵn
1004650500 DG18 (Dichloran glycerol chloramphenicol) Có sẵn
1121300005 Dimidium bromide for  surfactant test Có sẵn
1065860500 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous Có sẵn
1065791000 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate Có sẵn
1004660500 DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) Có sẵn
1031700025 Erichrome black T Có sẵn
1159360025 Erythrosine B Có sẵn
1109620001 Giấy đo pH Có sẵn
1095350001 Giấy đo pH (Mquant) Có sẵn
1042010250 Glycine Có sẵn
1042010100 Glycine Có sẵn
1183060025 Heptane 1-sulfonic acid sodium salt Có sẵn
8141190500 HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS Có sẵn
1043672500 Hexcan Có sẵn
1099730001 Hydrochloric acid 0.1 mol/L Có sẵn
1099710001 Hydrochloric acid 0.5 mol/L Có sẵn
1003172500 Hydrochloric acid 37% acid fuming Có sẵn
1072091000 Hydrogen peroxide 30% Có sẵn
1046160250 hydroxylammonium chloride Có sẵn
1039650500 Iron (II) sulfate heptahydrate Có sẵn
1092930100 KOVACS' indole reagent for microbiology Có sẵn
1076610500 Lactose broth Có sẵn
1102660500 Lauryl sulfate broth Có sẵn
1073750250 Lead (II) acetate trihydrate Có sẵn
1073980100 Lead (II) nitrate Có sẵn
1002910250 L-Glutamic acid Có sẵn
1083740100 L-Tryptophan Có sẵn
1084950025 L-Valine Có sẵn
1053960500 Macconkey broth Có sẵn
1060671000 Magnesium sulfate anhydrous Có sẵn
HAWP04700 Màn lọc 0.45 um Có sẵn
1059410250 Manganese (II) sulfate monohydrate Có sẵn
1044100050 mercury (II) acetate Có sẵn
1009831000 Methanol Absolute Có sẵn
1060074000 Methanol gradient Có sẵn
1060182500 Methanol HPLC Có sẵn
1060092500 Methanol PA Có sẵn
1013220025 Methyl orange Có sẵn
1013220100 Methyl orange Có sẵn
1060760025 Methyl red Có sẵn
1198110500 Molybdenum standard solution 1000 mg/L Mo Có sẵn
1106600500 MRS agar (de MAN, ROGOSA and SHARPE) Có sẵn
1106610500 MRS broth Lactobacillus broth Có sẵn
1052670500 MYP (Manitol egg yolk polymyxin) agar Có sẵn
105260500 MYP (Manitol egg yolk polymyxin) agar Có sẵn
8081580050 N-Allylthiourea Có sẵn
8206330250 n-Hexadecane Có sẵn
1004562500 Nictric acid 65% Có sẵn
1702270500 Nitate standard solution 1000 mg/L NO3 Có sẵn
1098770010 OGYE selective supplement Có sẵn
1099920001 Ống chuẩn EDTA 0.1 M Có sẵn
1005731000 Ortho-Phosphoric acid 85% Có sẵn
1001810002 Oxidase Có sẵn
1022390500 Peptone from casein pancreatically digested Có sẵn
1005191001 Perchloric acid 70-72% Có sẵn
1090651000 Perchloric acid c(HClO4)=0.1 M Có sẵn
1100110001 Peroxide Test Có sẵn
1109870500 Phenol-red broth (base) Có sẵn
1059820500 Phenol-red broth (base) Có sẵn
1072330025 phenophthalein Có sẵn
8210270010 Phthaldi aldehyde Có sẵn
1054630500 Plate count agar Có sẵn
1153380500 Plate count skimmed milk agar Có sẵn
5291-1GM Polymyxin B sulfate Có sẵn
1050630500 Potasium nitrate Có sẵn
1099250001 Potassium bromate solution 0.1 M Có sẵn
1049361000 Potassium chloride Có sẵn
1048170025 Potassium chloride solution 3 mol/L Có sẵn
1049520250 Potassium chromate Có sẵn
1048730250 Potassium dihydrogen phosphate Có sẵn
1048731000 Potassium dihydrogen phosphate Có sẵn
1049840500 Potassium hexacyanoferate (II) trihydrate Có sẵn
1048740250 Potassium hydrogen phthalate Có sẵn
1050331000 Potassium hydroxide Có sẵn
1099210001 Potassium hydroxide (KOH 0.1 M) Có sẵn
1050820250 Potassium permanganate Có sẵn
1050920250 Potassium peroxodisulfate Có sẵn
1080871000 Potassium sodium tartrate tetrahydrate Có sẵn
1051531000 Potassium sulfate Có sẵn
1109880500 Pseudomonas agar P (Base) Có sẵn
1502500001 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 4-4 Có sẵn
1004160500 R2A Agar (Chai 500g) Có sẵn
1054380500 Sabouraud 4% dextrose Có sẵn
1015120100 Silver nitrate Có sẵn
1099900001 Silver nitrate 0.1 M Có sẵn
1054700500 SIM medium Có sẵn
1052620500 Slanetz and bartley agar Có sẵn
8223350100 Sodium azide Có sẵn
1063920500 Sodium carbonate Có sẵn
1063950050 Sodium carbonate anhydrous Có sẵn
1064041000 Sodium chloride Có sẵn
1099450001 Sodium chloride 0.1 M Có sẵn
1063460500 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Có sẵn
1099590001 Sodium hydroxide 0.1 M Có sẵn
1099560001 Sodium hydroxide 1 M Có sẵn
1065230250 Sodium iodide Có sẵn
1065210250 Sodium molydrate dihydrate Có sẵn
1065370500 Sodium nitrate Có sẵn
1066491000 Sodium sulfate Có sẵn
1015090025 Sodium sulfate Có sẵn
S2006-500G Sodium sulfide nonahydrate Có sẵn
1066640100 Sodium tartrate dihydrate Có sẵn
1099500001 Sodium thiosulfate 0.1 M Có sẵn
1012520100 Starch Có sẵn
1076871000 Sucrose (Saccharose) Có sẵn
1099840001 Sulfuric acid 0.05 M (0.1 N) Có sẵn
1099810001 Sulfuric acid 0.5 M (1 N) Có sẵn
1007311000 Sulfuric acid 95-97% Có sẵn
8188390250 Tetra-n-butylammonium bromide for synthesis 250g Merck Có sẵn
8187590500 Tetra-n-butylammonium hydroxide Có sẵn
1084181000 Titriplex® III Có sẵn
1055540001 TLC Silica gel 60 F₂₅₄ size 20x20 cm - Merck Có sẵn
1083252500 Toluen for analysis Có sẵn
1008070250 Trichloroacetic acid Có sẵn
1083870500 Tris (hydroxymethyl) amino methane Có sẵn
1054590500 tryptic soy broth Có sẵn
1005500500 Tryptic soy broth non animal origin Có sẵn
1084920500 Urea agar Có sẵn
1153332500 Water Có sẵn
1037530500 Yeast extract granuliert Có sẵn
1160000500 YGC agar Có sẵn
1088020250 Zinc acetate dihydrate Có sẵn
1088830500 Zinc sulfate heptahydrate Có sẵn
1099910001 Zinc sulfate solution 0.1 mol/L Có sẵn

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC