Pentaerythritol 98%

Appearance: White crystal powder or particles


Chemical Formula : C(CHOH) 4 ; C5H12O4


Specification :

Mono-PE%-----------------------------------98
1.Product Name :Sodium Hexametaphosphate
2.Chemical Formula: (NaPO3)6
1.Product Name : Sodium Formate 2.Chemical Formula : HCOONa·2H2O 3. Appearance : A white crystal or
Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES /AES) 70%
1. Sodium Lauryl Ether Sulfate 70% (SLES/AES) 70%

2. RO(CH2CH2O)3SO3NA

3. White or Light Yellow paste

4. Specification:

[
Product Name: Sodium Silicate

Chemical Formular: Na4SiO4

Specification:Solid
1.Product Name: Sulfur Black

2.Appearance: Bright-black flake or grain, it is the green-black colour when it soluble in solution of sodium sulfide.


3.Specifications:

Copper Sulfate Pentahydrate
Molecular Formula: CuSO4·5H2O Appearance: Odorless, blue triclinic crystalline
Products :Chromium Sulfate Basic Chromium Sulfate Basic Molecular formula: 2Cr(OH)SO4
Chromium
Product Name :Maleic Anhydride Flakes and Briquettes

Molecular formula:C4H2O3

Specification: [/LEFT
Product Name: Phthalic anhydride, PA

Chemical formula : C8H4O3

Bán nhũ tương Pure Acrylic, Styren Acrylic để sản xuất sơn nước ngoại thất cao cấp, siêu chống thấm và VOC=0, giá 26000 đ/kg
Keo dán gỗ 1 thành phần (keo sữa) siêu dính, dán hai miếng gỗ tràm vào nhau để khô đập bể cả gỗ mà vẫn không
Bán nhũ tương Pure Acrylic để sản xuất sơn nước ngoại thất cao cấp, siêu chống thấm và VOC=0, giá 26000 đ/kg. Nhũ tương Styre Acrylic giá 23000 đ/kg
Keo dán gỗ 1 thành phần (keo sữa) siêu dính, dán hai miếng gỗ tràm vào nhau để khô đập bể
DANH MỤC