La mot chi nhanh dai dien cho nha phan phoi keo Loctite TQ.
Chung toi tu tin co the cap cho qui khach hang bat cu san pham loctite nao.
Hien nay chung toi cung cap cac loai chip bonder: 348, 3609,... Cac loai loctite glue.

Lien he toi:

LUXURY VIETNAM CO., LTD
Add: R809 B3D Building, Nam
Hien chung toi la cong ty hang dau o Viet nam ve giai phap bao goi.
Co the coi vay vi chung toi tu tin voi san pham cua Sealed Air nhu: Bao bi xop hoi chong tinh dien, Fill air, Alumilium bag...
Hoac la nha phan phoi cho hang nhua SON QUAN voi tren 20 nam san xuat cac san pham: Hop nhua chong tinh
Thiet lap he thong truyen may han BAKON san xuat mien phi 1 thang:
So luong may: 05
So luong mui han kem theo: 20
Chi lam thanh toan khi da su dung chinh thuc (Sau khi dat hang)

Chuong trinh duoc su ho tro tu chinh hang keo dai tu 01.11.2009 den het 31.03.2010
Luxury Vietnam hien dang la mot trong nhung cong ty co kha nang canh tranh ve gia va dich vu tot nhat mien bac Viet nam.
Hien chung toi da va dang lam dai dien cho mot so hang lon cung cap cac san pham va giai phap cho nganh cong nghiep dien tu nhu: may han chi cac loai, giai phap bao goi va hoa

SẢN PHẨM
AN TOÀN VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
NĂM 2009
DUNG XÚT AXÍT HCl 32%
PAC-03 30% TRUNG QUỐC
PAC 30% TRUNG QUỐC
JAVEL 10%
THAN HỌAT TÍNH, than đá , xuất xứ Trung Quốc
DUNG XÚT NaOH 32% 45% 99%
LEBAN DISTRIBUTOR INDUSTRIAL VALVES G7 : KITZ,YOSHITAKE,CLAVAL,PEKOS,SMC,GSR,JAMES WALKER...
DANH MỤC