Synonyms: Tri Sodium Phosphate; Sodium Phosphate Tribasic; Trisodium Orthophosphate Chemical formula: Na3PO4· 12H2O
Pentaerythritol 98%

Appearance: White crystal powder or particles


Chemical Formula : C(CHOH) 4 ; C5H12O4


Specification :

Mono-PE%-----------------------------------98
1.Product Name :Sodium Hexametaphosphate
2.Chemical Formula: (NaPO3)6
1.Product Name : Sodium Formate 2.Chemical Formula : HCOONa·2H2O 3. Appearance : A white crystal or
Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES /AES) 70%
1. Sodium Lauryl Ether Sulfate 70% (SLES/AES) 70%

2. RO(CH2CH2O)3SO3NA

3. White or Light Yellow paste

4. Specification:

[
Product Name: Sodium Silicate

Chemical Formular: Na4SiO4

Specification:Solid
1.Product Name: Sulfur Black

2.Appearance: Bright-black flake or grain, it is the green-black colour when it soluble in solution of sodium sulfide.


3.Specifications:

Copper Sulfate Pentahydrate
Molecular Formula: CuSO4·5H2O Appearance: Odorless, blue triclinic crystalline
Products :Chromium Sulfate Basic Chromium Sulfate Basic Molecular formula: 2Cr(OH)SO4
Chromium
Product Name :Maleic Anhydride Flakes and Briquettes

Molecular formula:C4H2O3

Specification: [/LEFT
Product Name: Phthalic anhydride, PA

Chemical formula : C8H4O3

Bán nhũ tương Pure Acrylic, Styren Acrylic để sản xuất sơn nước ngoại thất cao cấp, siêu chống thấm và VOC=0, giá 26000 đ/kg
Keo dán gỗ 1 thành phần (keo sữa) siêu dính, dán hai miếng gỗ tràm vào nhau để khô đập bể cả gỗ mà vẫn không
DANH MỤC