RTC-W90A % Độ hạt < 2 μm ≥50 Screen residue +325mesh ≤ 0.5 pH 4-6 SiO2 ≤49 Al2O3 ≥ 35 Fe2O3 ≤0.3 TiO2≤ 0.05 Độ trắng sau khi nung ≥90 Độ ẩm % ≤20

RTC-W90B % Độ hạt < 2 μm ≥80 Screen residue +325mesh ≤ 0.1 pH 4-6 SiO2
RTC-BC82 % Độ hạt >325 mush ≤1 pH 6.0 SiO2 48.84 Al2O3 34.5 Fe2O3 0.85 TiO2 0.25 Độ trắng sau khi nung 82 Độ ẩm % 28±2

RTC-BC80 % Độ hạt >325 mush ≤1 pH 6.0 SiO2 34.60 Al2O3 33.5 Fe2O3 0.90 TiO2 0.25 Độ trắng sau khi nung 80 Độ ẩm %
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp trisodium phosphate với khối lượng lớn, chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

BEIHAI REDE KAOLIN CO.,LTD
NO.802XINGHE BUILDING BEIJING ROAD BEIHAI
Kinh chao Quy khach hang

Cong ty chung toi hien nay co the cung cap Sodium Humate NaHm va KHm voi so luong lon va gia canh tranh

Xin vui long
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
DANH MỤC