1.Product Name: Sulfur Black

2.Appearance: Bright-black flake or grain, it is the green-black colour when it soluble in solution of sodium sulfide.


3.Specifications:

Copper Sulfate Pentahydrate
Molecular Formula: CuSO4·5H2O Appearance: Odorless, blue triclinic crystalline
Products :Chromium Sulfate Basic Chromium Sulfate Basic Molecular formula: 2Cr(OH)SO4
Chromium
Product Name :Maleic Anhydride Flakes and Briquettes

Molecular formula:C4H2O3

Specification: [/LEFT
Product Name: Phthalic anhydride, PA

Chemical formula : C8H4O3

Bán nhũ tương Pure Acrylic, Styren Acrylic để sản xuất sơn nước ngoại thất cao cấp, siêu chống thấm và VOC=0, giá 26000 đ/kg
Keo dán gỗ 1 thành phần (keo sữa) siêu dính, dán hai miếng gỗ tràm vào nhau để khô đập bể cả gỗ mà vẫn không
Bán nhũ tương Pure Acrylic để sản xuất sơn nước ngoại thất cao cấp, siêu chống thấm và VOC=0, giá 26000 đ/kg. Nhũ tương Styre Acrylic giá 23000 đ/kg
Keo dán gỗ 1 thành phần (keo sữa) siêu dính, dán hai miếng gỗ tràm vào nhau để khô đập bể
Công ty công nghiệp hoá chất INCHEMCO
Sản xuất kinh doanh các sản phẩm hoá chất dùng trong công nghiệp và dân dụng, các chế phẩm sinh học.
1.Product :Zinc oxide 2.Chemical Formula:ZNO 3.Appearance: White Powder
Product Name :Carbob Black
Appearance: Black powder or granular

ITEMS
Carbon Black N-220
Carbon Black N-330
Carbon Black N-550[
1.Product Name: Sodium hydroxide
2.Chemical Formula: NaOH
3.Appearance: Flake, pearl, solid
Product Name :STPP
Appearance : white powder or crystal
Chemical Formula :Na5P3O10

STPP 96%Min
Industry Grade
Food
DANH MỤC