Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Azo and Apthraquinone dyes with good miscibility to various plastic materials, such as polyolefins /PS / ABS / PVC etc.This range is also good for coloring purpose for petroleum products as well as for oil & fat dyeing.
Normal 0
Normal 0 7.8 磅 0
Kính gửi Quý Khách Hàng,

Cty VIỄN THIÊN hiện đang cung cấp mặt hàng Kaolin của tậo đoàn Imerys ứng dụng cho ngành Sơn, xuất xứ UK & USA. Sản phẩm Koalin bao gồm kaolin thường và Kaolin nung có chất lượng tốt & ổn định, giá
DANH MỤC