* Ngoại quan: dạng dung dịch màu trắng đục
* Tính chất: thành phần cơ bản[

Tên sản phẩm Đồng Sulphat | Sunfat Đồng | CuSO4 25%
Quy cách

Tên sản phẩm Dung dịch Amoniac | NH3 22%
Công thức hóa học NH3,
Tên sản phẩm
Sodium Gluconate | NaC6H11O7
Quy cách 25kg/bao
Xuất xứ Trung Quốc
Công thức hóa học NaC6H11O7
* Tên gọi: Sodium Gluconate, SG, Gluconate

* Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

* Ứng dụng: Gluconae được ứng dụng nhiều trong việc sử
Công Ty TNHH Hoá Chất Trần Gia chuyên cung cấp: NaOH 20%, NaOH 32%, NaOH 45% và NaOH 50%
Thông tin sản phẩm:
*Tên gọi khác: xút lỏng, sút lỏng, caustic soda,
Tên sản phẩm
PAC 31% | Poly Aluminium Chloride | Keo Tụ
Công thức hóa học m)
Quy cách 25kg/bao
Xuất xứ Trung Quốc
* Tên gọi khác: PAC, Poly Aluminium Chloride

* Ngoại quan: dạng bột màu vàng nghệ ( hoặc vàng chanh hoặc trắng) có mùi
Tên sản phẩm
Axit Citric | Axit Citric Monohydrate | Axit Chanh
Quy cách 25kg/bao
Công thức hóa học C6H8O7
Xuất xứ Trung Quốc
* Tên gọi khác: Axit Citric, Citric Axit, Axit Monohydrate, Axit Chanh, Bột Chua Axit, Bột chanh.

* Ngoại quan: Axit Citric có dạng
Công ty TNHH Hóa Chất TRẦN GIA
Chuyên kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp các loại hóa chất:
1/Hóa Chất Thí Nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm của các hãng:
- Hóa chất thí nghiệm merck
- Hóa chất thí nghiệm Mitsubishi
- Hóa chất thí
Công ty TNHH Hóa Chất TRẦN GIA
Chuyên kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp các loại hóa chất:
1/Hóa Chất Thí Nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm của các hãng:
- Hóa chất thí nghiệm merck
- Hóa chất thí nghiệm Mitsubishi
- Hóa chất thí
Công ty TNHH Hóa Chất TRẦN GIA
Chuyên kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp các loại hóa chất:
1/Hóa Chất Thí Nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm của các hãng:
- Hóa chất thí nghiệm merck
- Hóa chất thí nghiệm Mitsubishi
- Hóa chất thí
Công ty TNHH Hóa Chất TRẦN GIA
Chuyên kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp các loại hóa chất:
1/Hóa Chất Thí Nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm của các hãng:
- Hóa chất thí nghiệm merck
- Hóa chất thí nghiệm Mitsubishi
- Hóa chất thí
Công ty TNHH Hóa Chất TRẦN GIA
Chuyên kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp các loại hóa chất:
1/Hóa Chất Thí Nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm của các hãng:
- Hóa chất thí nghiệm merck
- Hóa chất thí nghiệm Mitsubishi
- Hóa chất thí
DANH MỤC