Công ty TNHH SX-TM-DV-KT HOÀNG LINH xin gửi tới quý doanh nghiệp lời chào
Hiện nay chúng tôi đang cung cấp sản phẩm Hóa chất
Talc Powder LiaoNing No1 30 ( SiO2 60 % , MgO 30% )được nhập khẩu từ trung quốc
Nếu đơn vị, cơ
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
1,
Sodium Hexametaphosphate

2, CAS No.:
10124-56-8
3, HS Code:
1, Sodium Tripolyphosphate(STPP)
2, CAS No.: 7758-29-4
3, HS Code: 28353100
4, Type: STPP 94%min
Properties:
LABSA 96 % ( linear alkylbenzene sulfonic acid)
Structural formula: R-C6H4-SO3H
Oxalic Acid
1,
Oxalic Acid

2, CAS No.: 144-62-7
[FONT=Times
Glacial Acetic Acid
1, Glacial Acetic Acid
2, CAS No.: 64-19-7
3, HS Code:
DANH MỤC